Sundheds-
formidlingen

For Sundhedformidlingen lavede jeg en informationsfolder med baggrundsinformation til brug ved et foredrag. I denne sammenhæng var det vigtigt, at folderen blev designet, så den var printvenlig og kunne deles ud ved foredraget.